previous European eider         European eider/ Somateria mollissima mollissima         next European eider
Class : BirdsOrder : AnseriformesSuborder : Family : AnatidaeSubfamily : Anatinaeprevious animal in Weltvogelpark Walsrode         Weltvogelpark Walsrode /Walsrode , Germany/         next animal in Weltvogelpark Walsrode