Class : Reptilia
Order : Testudines
Suborder : Pleurodira
Family : Chelidae
Subfamily :

Picture of Australian snake-necked turtle / Chelodina longicollis at Mini-Zoopark Zhivaya Ekzotika

Click arrows below to see other photos of Chelodina longicollis at zoos worldwide.