Class : Mammalia
Order : Marsupialia
Suborder : Diprotodontia
Family : Potoroidae
Subfamily :