Class : Mammalia
Order : Carnivora
Suborder : Feliformia
Family : Felidae
Subfamily : Felinae

Picture of European wild cat / Felis silvestris silvestris at Krakow Miejski Ogrod Zoologiczny

Click arrows below to see other photos of Felis silvestris silvestris at zoos worldwide.