Class : Mammalia
Order : Marsupialia
Suborder : Diprotodontia
Family : Acrobatidae
Subfamily :

Picture of Feathertail glider / Acrobates pygmaeus at Minsk Zoo

Click arrows below to see other photos of Acrobates pygmaeus at zoos worldwide.