Class : Mammalia
Order : Primates
Suborder : Haplorrhini
Family : Aotidae
Subfamily :

Picture of Grey-legged douroucouli / Aotus griseimembra at Zoologico Santacruz

Click arrows below to see other photos of Aotus griseimembra at zoos worldwide.