Class : Reptilia
Order : Squamata
Suborder : Serpentes
Family : Colubridae
Subfamily :

Picture of House kukri snake / Oligodon joynsoni at Pata Zoo

Click arrows below to see other photos of Oligodon joynsoni at zoos worldwide.