Class : Mammalia
Order : Marsupialia
Suborder : Diprotodontia
Family : Potoroidae
Subfamily :

Picture of Potorous tridactylus / Long-nosed potoroo at Dierenpark Wissel

Click arrows below to see other photos of Potorous tridactylus at zoos worldwide.