Class : Reptilia
Order : Squamata
Suborder : Serpentes
Family : Elapidae
Subfamily :

Picture of Monocellate cobra / Naja naja kaouthia at Miejski Ogrod Zoologiczny Warszaw

Click arrows below to see other photos of Naja naja kaouthia at zoos worldwide.