Class : Mammalia
Order : Carnivora
Suborder : Feliformia
Family : Felidae
Subfamily : Felinae

Picture of Oman wild cat / Felis silvestris gordoni at Koki Zoo

Click arrows below to see other photos of Felis silvestris gordoni at zoos worldwide.