Class : Reptilia
Order : Squamata
Suborder : Sauria
Family : Gekkonidae
Subfamily :

Picture of Striped velvet gecko / Homopholis fasciata at San Diego Safari Park

Click arrows below to see other photos of Homopholis fasciata at zoos worldwide.