Class : Mammalia
Order : Primates
Suborder : Haplorrhini
Family : Pitheciidae
Subfamily : Pitheciinae

Picture of Pithecia pithecia pithecia / White-faced saki at Toronto Zoo

Click arrows below to see other photos of Pithecia pithecia pithecia at zoos worldwide.