Class : Mammalia
Order : Primates
Suborder : Haplorrhini
Family : Pitheciidae
Subfamily : Pitheciinae

Picture of White-faced saki / Pithecia pithecia pithecia at Zoological and Botanical Gardens

Click arrows below to see other photos of Pithecia pithecia pithecia at zoos worldwide.